Projekt budowy kolei linowej na Jaworzynę Krynicką sięga 60 lat XX wieku. W 1957 r. podjęta została nawet decyzja o budowie wyciągu krzesełkowego, który miał połączyć Górę Parkową z Jaworzyną Krynicką. Niestety pomysł ten nie został zrealizowany, a powrócono do niego dopiero na początku lat 90-tych. Odświeżony pomysł zakładał jednak inny od planowanego wcześniej przebieg trasy kolejki.

Pierwszym widocznym efektem działań inicjatorów tego ambitnego przedsięwzięcia było podpisanie 11.03.1995 r. w Krynicy aktu założycielskiego Spółki Akcyjnej Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka. Spółka powołana została do zbudowania i później eksploatacji kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką. W kolejnym roku władze Spółki podpisały kontrakt z firmą Girak-Garaventa (Austria) na dostawę i montaż nowoczesnej technologii dla wyprzęganej kolei gondolowej oraz 78 sześcioosobowych wagoników.